Děkujeme za podporu a velmi si toho vážíme.

Archa 777-Rodinné mikrojesle-16-126-0003600-OPZ

Ministerstvo práce a sociálních věcí: Dotace nestátním neziskovým subjektům na podporu rodiny v dotačním programu Rodina 2017 – projekt Archa 777, centrum přátelské celé rodině www.mpsv.cz

Ústecký kraj: Program na podporu rodiny v Ústeckém kraji v roce 2017 www.kr-ustecky.cz

Město Jirkov: Finanční podpora činnosti, projektů, věcná propagace a morální podpora činnosti www.jirkov.cz

Firma Amazon si nás vybrala a darovala nám v roce 2017 prostřednictvím Sítě pro rodinu, z. s. – 22. 550,00 Kč. http://sitprorodinu.cz/

Firma Fanak s. r. o. si nás vybrala a darovala nám v roce 2017 – 30. 000,00 Kč http://www.fanak.cz/o-nas

Rossmann: Hygienické potřeby do našeho centra věnovala společnost ROSSMANN, spol. s r. o. ROSSMANN_Drogerie_parfumerie_1

 

Evropský sociální fond: Dotace na zaměstnance + Úřad práce: Dotace na zaměstnance

Miroslav Jiřiště: Výhodná cena za grafiku a návrhy letáků, vizitky www.jiriste.cz

Renáta Martinovská: Zdarma reklama v kalendáři

Severočeské doly Chomutov: Propagační předměty, odměny pro účastníky www.sdas.cz

GORENJE: Zvýhodněný nájem, technická podpora www.gorenje.cz

OMAT s.r.o.: CD přehrávač www.omat.cz

ŽALUZIE * ROLETY * MARKÝZY LENAservis s.r.o.: síť do balkonových dveří v mateřském centru www.lenaservis.cz  www.stinici-technika.com

Dobrovolníci, kteří pomáhají s propagací, medializací, letáky, webovými stránkami

Rodinní příslušníci a naše děti