Děkujeme za podporu a velmi si toho vážíme.

CENTRUM PŘÁTELSKÉ CELÉ RODINĚ (mateřské centrum a laické poradenské služby) podporuje každým rokem….

Ministerstvo práce a sociálních věcí: Dotace nestátním neziskovým subjektům na podporu rodiny v dotačním programu Rodina 2020 – projekt Archa 777, centrum přátelské celé rodině – 105 550 Kč logoMPSV-bm-smhttp://www.mpsv.cz

 

Ústecký kraj: Fond ústeckého kraje v roce 2020 – 30 000 Kč https://www.kr-ustecky.cz/index.asp

podporil_UK_logo_svisle_MODRE

Město Jirkov: Finanční podpora činnosti, projektů, věcná propagace a morální podpora činnosti http://www.jirkov.cz pro rok 2020 ve výši 80.000 Kč

logo-JIrkov

Renáta Martinovská: Zdarma reklama v kalendáři