Archa 777-Rodinné mikrojesle-16-126-0003600-OPZ

Archa 777 – rodinné mikrojesle – Jirkov – Ústecký kraj

registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003600

Mikrojesle – Archa 777 – Provozní řád poskytování služby péče o dítě

prioritní osa OPZ: 1. 2 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci

Realizátor projektu:

ARCHA 777, z. s., Nám. Dr. E. Beneše 1772, Jirkov, 431 11, IČ: 26652749

Statutární orgán: Petra Brožíková DiS.

Partner projektu:

Město Jirkov, Nám. Dr. E. Beneše 1, 431 11 Jirkov, IČ: 00261904, Statutární orgán: Ing. Radek Štejnar

Kontaktní osoba:

a) realizátor: Petra Brožíková DiS., Jana Křelinová = profesionální chůva (tel: 723 457 269, e-mail: mcjirkov@seznam.cz)

b) partner: Karel Bernt, Mgr. Eva Reicheltová fotka z mikrojeslí

Mikrojesle – Archa 777 – Leták

Mikrojesle – Archa 777 – Souhrn dokumentů pro přijetí dítěte do mikrojeslí

Mikrojesle – Archa 777 – Denní činnost v mikrojeslích

Archa 777 – Rozhodnutí o poskytnutí dotace – 126_3600

Mikrojesle – Archa 777 – smlouva o poskytování péče –

Mikrojesle – Archa 777 – Plán péče a výchovy dětí v mikrojeslích

Mikrojesle – Archa 777 – Provozní řád poskytování služby péče o dítě

Mikrojesle – Archa 777 – souhlas s mediálním uveřejněním –

Mikrojesle – Archa 777 – žádost o umístění dítěte do mikrojeslí –

Mikrojesle – Archa 777 – potrvzeni-od-lekare

Mikrojesle – Archa 777 – evidenční list dítěte

Mikrojesle – Archa 777 – Plán individuálního rozvoje dítěte