Archa 777 – Centrum přátelské celé rodině – leták – 2019 –

Archa 777 – Jirkov – Centrum přátelské celé rodině

 logo-JIrkovpodporil_UK_logo_svisle_MODRElogoMPSV-bm-sm

 

 

 

 

 

Aktivity projektu jsou podpořeny z dotačního programu MPSV Rodina 2019, Podpora Ústeckého kraje v oblasti prorodinných aktivit 2019, město Jirkov.                          

Jsme místem, kde jsou rodiče a děti vítáni. Nabízíme rodinné prostředí plné zajímavých a milých lidí. Cílovou skupinu tvoří rodiny s dětmi, matky/otcové na mateřské/rodičovské dovolené, těhotné ženy a jejich partneři, širší rodina.

Kontakt: 723 457 269, mcjirkov@seznam.cz

Najdete nás: Nám. Dr. E. Beneše 1772, Jirkov

MATEŘSKÉ CENTRUMSVÉPOMOCNÁ SKUPINA RODIČŮ S DĚTMI

dopoledne pondělí – pátek od 8:00 do 12:30 (50 Kč za návštěvu)

odpoledne pondělí – pátek od 13:00 do 18:00 (40 Kč za návštěvu)

program: pohybové, říkankové, tvořivé, hudební aktivity, hračky

Svépomocné skupiny rodičů jsou založeny na sdílení a vzájemné pomoci osob, které se ocitly v podobné situaci – výchova dětí, rodičovství. Praktickým nástrojem svépomocné skupiny zaměřeným na osvětu o rodičovských kompetencích, rodičovství a výchově budou týdenní diskusní skupiny a tvořivé dílny s koordinátorkou mateřského centra.

DISKUSNÍ SKUPINA + TVOŘIVÁ DÍLNA

KAŽDÝ 3. TÝDEN V MĚSÍCI OD 10:00 DO 11:30

Praktickým nástrojem svépomocné skupiny zaměřeným na osvětu o rodičovských kompetencích, rodičovství a výchově budou týdenní diskusní skupiny a tvořivé dílny s koordinátorkou mateřského centra. Lektorkou je koordinátorka mateřského centra a dobrovolnice (maminkou z MC).

– vývoj dítěte v jednotlivých fázích jeho života

– bezpečnost dítěte a prevence

– konflikty v rodině

– důležitost komunikace mezi partnery/rodiči v rodině

– sladění zaměstnání a rodiny – informace o flexibilních formách práce, zákonné úpravy související s

péči o děti, prorodinná opatření ze strany zaměstnavatele, uplatnění na trhu práce po rodičovské

dovolené, jak rozdělit čas mezi práci a rodinu

LAICKÁ PORADNA S KOORDINÁTORKOU MATEŘSKÉHO CENTRA

OD PONDĚLÍ DO PÁTKU OD 11:30 DO 13:00

Poradna bude otevřena pro rodiny a jejich členy při řešení náročných situací spojených s výchovou dětí.