GDPR Nové nařízení Evropské Unie na ochranu osobních údajů vstoupilo v účinnost dne 25. 5. 2018. Je povinné pro všechny subjekty, které zachází s osobními údaji. Jeho cílem je zvýšit úroveň ochrany osobních údajů a posílit práva občanů EU v této oblasti.

Provedli jsme analýzu, s jakými osobními údaji přijdou zaměstnanci Archy 777 do styku. Zúčastnili jsme nejrůznějších diskusí a seminářů, abychom předešli problémům, které by vyvolaly možnost obdržet pokutu za porušení regulace, která může činit až 25 mil. Kč.

Vytvořena byla Pravidla zpracování osobních údajů v souladu s GDPR v Centru přátelskému celé rodině (mateřské centrum + mikrojesle) ARCHA 777, z. s., Jirkov. Archa 777_Vnitřní předpis č. 8-GDPR