PORADENSTVÍ – PODPORA – DOUČOVÁNÍ – DOPROVOD – VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

POSKYTOVATEL DOTACE: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1
NÁZEV VÝZVY: Podpora aktivit integrace cizinců na území ČR v roce 2019

Projekt bude realizován 12 měsíců od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.

Archa 777, z. s.
Centrum přátelské celé rodině
Mateřské centrum – Poradenství – Mikrojesle
tel: 723 457 269 e-mail: mcjirkov@seznam.cz

Občanské sdružení ARCHA 777 bylo založeno v roce 2004.  ARCHA 777, zapsaný spolek =  Archa 777, z.s.

Jsme místem, kde jsou děti a jejich rodiče vítáni. Rodina je místo, kde začíná náš příběh. 

Dětský klub pro cizince bude zřízen jako součást mateřského centra pro rodiče s dětmi, které působí v Jirkově již od roku 2004. MC Archa je místem, kde jsou rodiče s dětmi vítáni od pondělí do pátku. 

Děti cizinců bydlících v Jirkově a přilehlém Chomutově budou mít možnost navštěvovat tento klub odpoledne od pondělí do čtvrtka.

Cílem dětského klubu je vzdělávání dětí a žáků-cizinců, a tím přispívat k jejich snazší integraci do české společnosti. 

Náš záměr je věnovat se zejména zvyšování úspěšnosti dětí a žáků-cizinců v předškolním a základním vzdělávání. Naší snahou je nabízet integrační mimoškolní vzdělávací aktivity o volných chvílích a především v době prázdnin, odstraňování kulturních bariér společenskými aktivitami.    

Archa spolupracuje aktivně s Odborem sociálních věcí a školství v Jirkově. Setkáváme se na pracovních skupinách a řešíme podporu a pomoc nejrůznějším skupinám obyvatelstva města Jirkova a přesah do přilehlého Chomutova.

Problém spočívá v tom, že rodiny cizinců se mnohdy ve městě neorientují a ve většině případů doučování vně budovy školy těmto rodinám nepostačuje. V Jirkově nemá sídlo žádná nezisková organizace, která se přímo orientuje rodinám cizincům. Nejbližší organizace je v krajském městě Ústí nad Labem.

Archa pracuje po mnoho let s celou rodinou bez rozdílu sociálního statutu a národnosti, a tudíž jsme se nabídli, že tento problém se budeme v Jirkově nadále snažit řešit. V minulosti jsme připravovali již vietnamské děti na vstup do základní i mateřské školy. Nešlo, ale o ucelenou službu, ale šlo o přesah služby mezi mateřským centrem, miniškolkou (krátkodobé hlídání dle potřeb rodičů na rodičovské dovolené) a mikrojeslemi (předškolní výchova bez dohledu rodičů).

cíl projektu 1. Zvyšování úspěšnosti dětí a žáků-cizinců v předškolním a základním vzdělávání

cíl projektu 2.  Integrační mimoškolní volnočasové aktivity – sportovní, kulturní, umělecké či společenské

cíl 1. Zvyšování úspěšnosti dětí a žáků-cizinců v předškolním a základním vzdělávání

  1. Doučování dětí v odpoledních hodinách dle metodické podpory MŠMT (podklady, metodiky), pondělí – čtvrtek s koordinátorkou dětského klubu
  2. Doprovod dítěte na doučování ze základní školy anebo z doučování domů – zajistí koordinátorka projektových aktivit a koordinátorka dětského klubu

cíl 2.  Integrační mimoškolní volnočasové aktivity – kulturní, společenské

  1. Kulturně-společenská akce – listopad 2019 – prezentace dětí a jejich rodin – „Cesta kolem světa“
  2. Příměstský tábor v době letních prázdnin – 2 běhy – komunikace s dětmi, poznávání měst Jirkov a Chomutov
  3. Tvořivé dílny v době školních prázdnin – jarní, podzimní – kresby, relaxační cvičení