Cena za lekci je 80 Kč, platí se na 6 měsíců předem.