Cena za lekci je 70 Kč, platí se na 6 měsíců předem.