Monthly Archives: Červen 2019

KLUB PRO CIZINCE – PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

KLUB PRO CIZINCE – PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

Nabízíme možnost příměstského tábora dětem s jiným než českým občanstvím. Pokud ve svém okolí máte děti, kterým by pomohl kontakt s češtinou v době prázdnin, prosíme o šíření této informace.

První termín 8.7.-12.7.2019, druhý termín 12.8.-16.8.2019

Pro větší pestrost můžeme skupinu doplnit i o děti české. Náplní tábora budou hry, soutěže, vycházky.
Prosíme o sdílení Archa 777-KLUB CIZINCI-PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR