Monthly Archives: Únor 2017

Rodinné mikrojesle pro děti od 6 měsíců do 4 let

Rodinné mikrojesle pro děti od 6 měsíců do 4 let

Archa 777-Rodinné mikrojesle-16-126-0003600-OPZ

V případě zájmu nás kontaktujte: 723 457 269, mcjirkov@seznam.cz

Mikrojesle – Archa 777 – Leták

Mikrojesle-Archa 777- Leták-ESFCR

prioritní osa OPZ: 1. 2 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci

Název projektu: Archa 777, rodinné mikrojesle, Jirkov, Ústecký kraj

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003600

Příjemce dotace: ARCHA 777, z. s., Nám. Dr. E. Beneše 1772,Jirkov,431 11, IČ: 26652749,  Statutární orgán: Petra Brožíková DiS.

Partner:  Město Jirkov, Nám. Dr. E. Beneše 1, 431 11 Jirkov, IČ: 00261904, Statutární orgán: Ing. Radek Štejnar